Veganism, hay Chủ nghĩa Thuần chay, đang trở nên vô cùng phổ biến ở nước ta. Những năm gần đây, rất nhiều người nổi tiếng đã chuyển sang chế độ ăn chay và đồng thời,…