Sắc tố màu chiết xuất từ các thành phần tự nhiên đã được sử dụng rất lâu đời từ thời tiền sử, với thời gian ứng dụng sớm nhất vào khoảng năm 5000 trước Công…