Trong những năm gần đây, sử dụng tinh thể đá để chăm sóc và chữa lành bản thân đã trở nên đặc biệt phổ biến. Xu hướng này xuất hiện trên khắp các trang mạng…