Với hầu hết mọi người, mùi hương không đơn thuần là hương thơm – đó còn là kỷ niệm. Khi bạn bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo ai, bạn có thể…