Một chế độ ăn uống không lành mạnh với nhiều đường và chất béo có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Việc tìm hiểu về mối tương quan giữa chế độ…