Bạn có biết, vào năm 2025 – tức cách hiện tại chỉ 4 năm nữa – 66% dân số thế giới sẽ sống tại các vùng đô thị? Con người có xu hướng rời nông…