Là con người, chúng ta luôn có một điểm chung: ngọn lửa mãnh liệt khao khát được hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống. Dù là một đứa trẻ, một cô bé cậu bé…