Trong cuốn Hiệu sách nhỏ ở Paris của Nina George, khi nhân vật chính Jean Perdu mường tượng lại cảm giác bí bức về cuộc sống ở Paris trong chuyến thám hiểm đầu tiên của…