Đối với nhiều người – đặc biệt là các cư dân tại những thành phố Bắc Âu, khi mùa đông đến và ngày ngắn lại, thật khó để kéo bản thân ra khỏi giường và…