Bản năng con người luôn bị kích thích bởi những điều mới lạ và đẹp đẽ. Sẽ là nói ngoa nếu cho rằng việc sống ở một nơi với đầy đủ tiện ích từ A-Z…