Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế nội thất đúng như những gì nó là – một cách thiết kế và sắp xếp bên trong môi trường chúng ta sống và làm việc sao…