Bằng định nghĩa đơn giản nhất, Sống Xanh (Living Green) là xu hướng sống với những quyết định và hành động nhằm giảm thiểu tác hại tiêu cực và thúc đẩy phát triển môi trường lành mạnh cho trái đất cũng như các sinh vật chung sống trên hành tinh này.

Mặc dù có khái niệm đơn giản nhưng con đường đến với lối sống này lại hoàn toàn không dễ dàng như thế. Nguyên nhân phần lớn là do những quan niệm sai lầm về chi phí, sự tự tin thái quá rằng lối sống này dễ dàng đạt được, thậm chí là sự phụ thuộc vào các vấn đề chính trị xã hội! Nhãn sinh thái hay còn gọi là nhãn xanh, nhãn môi trường (Ecolabelling) – một biểu tượng chính thức cho thấy rằng một sản phẩm đã được thiết kế để ít gây hại cho môi trường hơn các sản phẩm tương tự khác – đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá một lối Sống Xanh tiết kiệm, đơn giản và cần thiết đối với tương lai của con người.

Vào Ngày Trái đất, 22 tháng 4 năm 1970, 22 triệu người Mỹ đã xuống đường biểu tình vì một môi trường lành mạnh, bền vững. Điều này, đối với một số người, là khởi đầu cho sự hình thành của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Dù vậy vào thời điểm đó ở Mỹ, lối Sống Xanh đang bị chính trị hóa và những người áp dụng phong trào này đều bị coi là chống tư bản và chống phát triển. Mặt khác, thập kỷ này đã đánh dấu sự xuất hiện của chủ nghĩa môi trường hiện đại (modern environmentalism).

Trên khắp thế giới, các phong trào đấu tranh cho sự thay đổi đã hình thành xung quanh tính từ “Green”, có lẽ được biết đến nhiều nhất là nhóm vận động hành lang/hoạt động vì môi trường, Greenpeace. Trong chính trị, các đảng xanh nổi lên, cuối cùng chiếm một vị trí trong xu hướng chính thống, thậm chí vươn lên thành chính phủ, đặc biệt là ở Đức và, khó đoán trước hơn, là ở thượng viện Úc.

Khi xu hướng Cải thiện Môi trường trở thành một mục tiêu cao cả và là mục đích chung, “Green” – màu xanh lá cây mang ý nghĩa tích cực, tượng trưng cho những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cho các tác động của hành động mà họ làm đối với hệ sinh thái, sức khỏe của con người cũng như sự tồn tại và phục hồi của hành tinh quê hương chúng ta.

Thực trạng của biến đổi khí hậu đã thúc đẩy các hành động có trách nhiệm với môi trường và phổ biến lối Sống Xanh. Ngày nay, Marketing xanh đã thâm nhập vào môi trường sản xuất, hành vi tiêu dùng, mua sắm, chính trị và thậm chí là thương mại quốc tế.

Khi xu hướng Cải thiện Môi trường trở thành một mục tiêu cao cả và là mục đích chung, “Green” – màu xanh lá cây mang ý nghĩa tích cực, tượng trưng cho những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cho các tác động của hành động mà họ làm đối với hệ sinh thái, sức khỏe của con người cũng như sự tồn tại và phục hồi của hành tinh quê hương chúng ta.

Thực trạng của biến đổi khí hậu đã thúc đẩy sự chấp nhận các hành động có trách nhiệm với môi trường và phổ biến lối Sống Xanh. Ngày nay, marketing xanh đã thâm nhập vào môi trường sản xuất, hành vi tiêu dùng, mua sắm, chính trị và thậm chí là thương mại quốc tế.

Trong thuật ngữ “vĩ mô”, Sống Xanh có nghĩa là:

Sống Xanh, vì thế, là một lối sống tích cực, nhân văn và hợp lý về kinh tế.

Nguồn: Global Ecolabelling