Bài 9: Nghiên cứu về tác dụng của thiên nhiên – Lợi ích của việc tiếp xúc với rừng

Nội dung bài học gồm:

– Nghiên cứu về tầm quan trọng của góc nhìn cửa sổ tại nơi làm việc

– Nghiên cứu về tầm quan trọng của thiên nhiên

error: Content is protected !!

Đăng ký chương trình trải nghiệm Shinrin-Yoku tại Mã Đà

Chi phí trọn gói

Chương trình 2N1Đ
2tr6
  • Xe di chuyển
  • Cắm trại bên hồ
  • Tất cả các bữa ăn