Bài 6: Tìm một nơi Tắm Rừng – Tập trung vào các giác quan – Kết thúc Tắm Rừng

Nội dung bài giảng

– Một chặng đường phù hợp để Tắm rừng cần thỏa mãn các yêu cầu gì?

– Cần mang theo gì khi tham gia tắm rừng

– Cách giữ an toàn khi đi tắm rừng?

– Liệu trình tắm rừng cụ thể

– Cách mở rộng các giác quan khi tắm rừng

– Cách một buổi tắm rừng kết thúc

error: Content is protected !!

Đăng ký chương trình trải nghiệm Shinrin-Yoku tại Mã Đà

Chi phí trọn gói

Chương trình 2N1Đ
2tr6
  • Xe di chuyển
  • Cắm trại bên hồ
  • Tất cả các bữa ăn