Bài 5: Cách cây giao tiếp – Cây trò chuyện với con người – Tại sao cần giao tiếp với cây

Nội dung bài học gồm:

– Hệ thống giúp cây trò chuyện

– Cây giao tiếp để làm gì

– Các thí nghiệm về khả năng giao tiếp của cây

– Vì sao người cần trò chuyện với cây?

– Hướng dẫn cách giao tiếp với cây

error: Content is protected !!

Đăng ký chương trình trải nghiệm Shinrin-Yoku tại Mã Đà

Chi phí trọn gói

Chương trình 2N1Đ
2tr6
  • Xe di chuyển
  • Cắm trại bên hồ
  • Tất cả các bữa ăn