Bài 32: Ảnh hưởng của Cảnh quan thiên nhiên đến Mức độ thỏa mãn trong công việc

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cửa sổ đã được coi là một phần vô cùng quan trọng tại nơi làm việc. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Won Sop Shin cho thấy rằng tầm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên ở nơi làm việc tương quan với sự hài lòng giữa của các nhân viên.

Do vậy, cửa sổ được xem là một tính năng cần thiết trong môi trường làm việc không chỉ về vấn đề sở thích mà còn vì sức khỏe và hạnh phúc. Tùy thuộc vào những gì trong tầm nhìn, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thúc đẩy suy nghĩ tích cực và khả năng phục hồi. 

Một nghiên cứu đã tiến hành điều tra về tác động của góc nhìn cửa sổ đến tâm lý của các nhân viên trong công ty thông qua hai trường hợp: sự tồn tại của góc nhìn có rừng qua cửa sổ ở nơi làm việc và không có tầm nhìn ra khu rừng qua cửa sổ ở nơi làm việc. Mẫu bao gồm 931 công nhân ở Seoul, Hàn Quốc, 481 người có thể nhìn thấy rừng từ nơi làm việc của họ và 450 người không thể nhìn thấy quang cảnh khu rừng. Một bảng câu hỏi về sự hài lòng trong công việc và các yếu tố căng thẳng trong công việc đã được gửi đến cho mẫu từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2004.

Kết quả cho thấy ảnh hưởng đáng kể của tầm nhìn ra khu rừng từ các cửa sổ về mức độ hài lòng trong công việc và căng thẳng. Thông tin cá nhân của người trả lời như giới tính, độ tuổi và loại công việc không ảnh hưởng trên chế độ xem cửa sổ. Như mong đợi, sự hài lòng trong công việc của nhân viên và căng thẳng trong công việc có tương quan cao và tiêu cực.

– Won Sop Shin (2007) Ngắm nhìn khu rừng qua cửa sổ về sự hài lòng trong công việc và căng thẳng công việc, Tạp chí Nghiên cứu Rừng Scandinavia, 22: 3, 248-253, DOI: 10.1080 / 02827580701262733

Theo nghiên cứu nói trên, có một tác động tích cực về quan điểm rừng từ cửa sổ khi ở nơi làm việc. Bị mắc kẹt trong một nơi làm việc không có tầm nhìn ra bên ngoài thế giới tương tự như bị cách ly khỏi chính thiên nhiên. Tầm nhìn từ cửa sổ đóng vai trò như một cổng thông tin kết nối với thế giới bên ngoài.