Module 1 – Shinrin Yoku là gì
Module 2 - Lợi ích của Shinrin Yoku
Module 3 - Cách thực hành tắm rừng
Module 4 - Lời mời của cánh rừng
Module 5 - Thông điệp từ Thiên nhiên
Module 6 - Chuẩn bị cho một hành trình Shinrin Yoku
Module 7 - Bắt đầu thực hành tắm rừng
Module 8 - Mang rừng vào nhà
Module 9 - Những nghiên cứu thú vị về tắm rừng
1 of 2

Bài 18: Người hướng dẫn Tắm rừng

Nếu là lần đầu tiên, bạn có thể tắm rừng dưới sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên tắm rừng. Một hướng dẫn viên Tắm rừng thường phải trải qua quá trình training kéo dài khoảng 6 tháng về cách hướng dẫn, lộ trình nên đi, các hoạt động chia sẻ có thể thực hiện trong chuyến đi,…

Tắm rừng cũng tương tự như yoga vậy. Bất kỳ ai cũng có thể thực hành liệu pháp này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có kỹ năng và hưởng thụ được đầy đủ các lợi ích của liệu pháp, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người hướng dẫn chất lượng và có bằng cấp rõ ràng.

Nếu có thể, bạn hãy để người hướng dẫn giới thiệu bạn đến với những căn bản của liệu pháp và các bước cơ bản để bắt đầu. Thậm chí sau khi bạn đã có được kinh nghiệm khi thực hành Tắm rừng, bạn cũng nên tìm đến sự hỗ trợ tự một hướng dẫn chuyên nghiệp.

Từ góc nhìn của một hướng dẫn Tắm rừng, chính rừng đã là một nhà trị liệu tuyệt vời. Vai trò của người hướng dẫn nằm ở việc khơi gợi bạn mở rộng các giác quan của mình. Người hướng dẫn sẽ giúp bạn chậm lại và tiếp cận với hiện tại. Một người hướng dẫn trị liệu cần có kiến thức về tự nhiên nhưng không chỉ tập trung vào giảng dạy và đưa thông tin khoa học khiến bạn lạc khỏi mục đích ban đầu của mình. Một người hướng dẫn cũng sẽ cố gắng trở thành một người bạn, một nhà trị liệu để giúp bạn nhưng sẽ không thực hành bất kỳ chẩn đoán nào dưới cương vị của một nhà trị liệu tâm lý. Quá trình chữa lành sẽ do rừng phụ trách.