Nếu bạn để ý kỹ hơn vào những nét đẹp của Mẹ Thiên nhiên, bạn sẽ thấy các tinh thể đá sẽ có đủ loại hình dáng, kích cỡ và màu sắc. Không tinh thể nào có cùng mẫu hình, dáng vẻ với bất kỳ tinh thể nào. Và bạn có biết rằng có hơn bảy mươi tinh thể khác nhau với các khả năng chữa lành riêng biệt?

Vậy, làm thế nào để chọn được một viên đá phù hợp với tính cách và con người bạn? Có một số cách như sau:

Sau đây là một số gợi ý về những viên đá phù hợp nếu bạn là:

Người hướng nội

Người hướng ngoại

Người giàu cảm xúc, dễ xúc động

Người lý trí

Với những gợi ý trên, BiNature mong có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn tìm kiếm được viên đá chữa lành phù hợp với mình!

Nguồn: Happinez