Trở thành phiên bản tốt nhất của mình

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Mô tả khóa học

Hành trình để bạn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân đó là vươn tới sự sống thực, trên hành trình sẽ có rất nhiều trạm khác nhau để đưa bạn tới đích đến cuối cùng. Để có thể vượt qua các trạm, bạn sẽ phải hoàn thành những thử thách thông qua các bài học bổ ích về hiểu rõ bản thân, chấp nhận quá khứ, chấp nhận bản thân sẽ có những khiếm khuyết nhất định và không ai hoàn hảo cả và còn nhiều bài học khác nữa đã được phân bổ trên hành trình này. Nào hãy đồng hành cùng Thư để tìm hiểu cách và phương thức tiến tới sự chân thực nhé.

Bạn nhận được những gì?

Khách hàng cảm nhận

Course Content

MODULE 1: HIỂU MÌNH
MODULE 2: ĐÁNH THỨC SỰ HOÀN HẢO BÊN TRONG BẠN
MODULE 3: CHẤP NHẬN BẢN THÂN
MODULE 4: YÊU MÌNH
1 of 2