Hợp mùi chưa chắc bền lâu Nhưng mùi không hợp thì còn lâu mới bền! Chào các bạn. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là Chuyện của Mùi Hương…